Aanmelden kamperen op Gelre

Huisdieren, waaronder worden verstaan honden, katten en dergelijke, worden gedurende het gehele jaar slechts aangelijnd toegelaten.
Huisdieren dienen buiten het terrein uitgelaten te worden. “Ongelukjes” op het terrein dienen door de houder van het betreffende huisdier direct te worden verwijderd. Indien een huisdier zich hinderlijk of gevaarlijk gedraagt, wordt het de toegang tot het terrein ontzegd. Dieren, waaronder tevens worden verstaan huisdieren en kleinvee, zoals cavia’s, hamsters, konijnen en dergelijke, alsmede vogels, mogen in geen enkel geval meegenomen worden naar, respectievelijk toegelaten worden tot: sanitaire ruimten en/of voorzieningen, openbare ruimten, zoals het dagverblijf, de huurhut, het terras en de zonnewei, voor recreatieve doeleinden bestemde baden.