Veiligheid

Omdat het terrein van de Lichtbond Gelre afgelegen en midden in een kwetsbaar natuurgebied ligt, staat veiligheid bij Gelre hoog in het vaandel. In de praktijk houdt dat in, dat een groep leden van de vereniging getraind is om als BHV’er (BedrijfsHulpVerlener) op te treden. Onderdeel van deze training is brandbestrijding en ontruiming, maar ook levensreddend handelen en reanimeren.
Op Gelre is sinds 2008 ook een AED aanwezig.
Daarnaast zijn er ruimschoots blusmiddelen verspreid over het terrein en is er zelfs een brandweeraansluiting beschikbaar, waarvoor de vereniging zelf over slangen en aansluitingen beschikt. 
En toch,… is voorkomen beter dan genezen, dus gelden er enkele eenvoudige regels.
Zo is roken alleen toegestaan bij ieders kampeermiddel, met een asbak binnen bereik, of op het terras.
Ook wordt onze gezellige stookplaats regelmatig op zaterdagavond aangestoken.
Om te beoordelen of dit veilig kan, laten wij ons daarbij leiden door de adviezen van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Zij geven dagelijks een weergave van het risico op natuurbranden door de actuele fase aan te geven:
Fase 1 (de voormalige kleurcodes licht- en donkergroen en geel): er is sprake van een regulier risico. Dat betekent dat op dit moment er geen extra maatregelen getroffen zijn om natuurbrand te voorkomen; wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is.
Fase 2 (de voormalige kleurcodes oranje of rood) Extra Alert: op dit moment zijn hulpdiensten en natuurbeheerders extra alert op het ontstaan van natuurbrand. U ook?
Bij fase 2 vinden wij het niet langer verantwoord om de vuurplaats aan te steken of om te koken op mobiele kooktoestellen. Tentkampeerders kunnen bij fase 2 op het terras koken met hun eigen mobiele kooktoestel óf gebruik maken van de kookgelegenheid in onze gastenkeuken. Koken in een tent is bij fase 2 niet toegestaan.
De actuele fase vind je op de site van Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland: natuurbrandgevaar.nl