Colofon

Webmaster Jos Zwaan
Webredactie Piet Hermkens
Foto’s Henk Belderok,  Piet Hermkens,
Jan Mentink, Marianne van Praag,
Rob Uiterlinden, Ton Zondervan, 
Jos Zwaan
 fotograven Gelre
©Lichtbond Gelre. Alle rechten voorbehouden.
Het overnemen van artikelen en/of beeldmateriaal uitsluitend nà toestemming van het bestuur van de Lichtbond Gelre.