Contact

Maak je keuze:

Telefoon:  0313 – 61 94 75
Terrein Lichtbond Gelre:
 Eerbeekse Veldpad 1, 6961 LD  Eerbeek
Secretariaat Lichtbond Gelre: Bakenbergseweg 66, 6814 MK  Arnhem
Bankrekening Lichtbond Gelre: IBAN: NL35 INGB 0003353456 t.n.v. Lichtbond Gelre